1. Co jest potrzebne aby zgłosić swoją kandydaturę?


Wymagane dokumenty

- aktualne CV ( mile widziane ze zdjęciem)

- wypełnienie i odesłanie  –­> (klik – Unsere Personalbogen)formularzy zgłoszeniowych

- Spawacze – dostarczenie kopii certyfikatów  spawalniczych

 

2. Jak wygląda przebieg rekrutacji?


Należy do nas wysłać swoje CV, w dpowiedzi dostaną Państwo nasze formularze zgłoszeniowe, które należy wypełnić i odesłać do nas.

Rozmowa telefoniczna w celu ustalenia poziomu znajomości j.niemieckiego i udzieleniu szczegółów zatrudnienia.

Przedstawienie profilu kandydata naszemu klientowi.

Przedstawienie kandydatowi oferty pracy

Podpisanie umowy – wymiana dokumentów następuje drogą mailową

Przekazanie Państwu dokumentów oddelegowania Einsatzzuweisung

Wyjazd do Niemiec

 

3. Od kiedy można podjąć pracę?


Od momentu zakończenia rekrutacji ( otrzymania przez nas Państwa aktualnego CV oraz formularzy zgłoszeniowych) z reguły do kilku dni.

 

4. W jakich rejonach Niemiec jest praca?


Nasza firma współpracuje z wieloma Klientami z różnych branż, dlatego oferty pracy znajdują się w różnych regionach Niemiec, przeważnie jednak w województwach południowych.

 

5. Z kim podpisywana jest umowa o pracę?


Niemiecka umowa o pracę ( sporządzona również w j.polskim) podpisana jest bezpośrednio z firmą Sepona Personal GmbH. Okres zatrudnienia jest zależny od aktualnej oferty, ale z reguły jest zawierana na czas nieokreślony z zawartym w niej 6-cio miesięcznym okresem próbnym. 

 

6. Jakie są wymagania pracodawców?


Przede wszystkim znajomość j.niemieckiego w stopniu pozwalającym na komunikację z przełożonym w miejscu pracy

  • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy
  • Umiejętność czytania rysunków technicznych
  • Posiadanie prawa jazdy i własnego samochodu ( mile widziane)

 

7. Czy Sepona Personal GmbH pobiera opłaty za pośrednictwo pracy?


Nie – nasze biuro zatrudnia zainteresowane osoby bez pobierania jakichkolwiek opłat.

 

8. Klasa podatkowa w Niemczech


Klasy podatkowe służą do naliczania podatku w trakcie trwania stosunku pracy. Przynależność do określonej klasy podatkowej wyznacza stawkę opodatkowania dochodu zgodnie z właściwą tabelą podatkową.

W niemczech istnieje 6 różnych klas podatkowych. Najkorzystniejszą i najbezpieczniejszą klasą podatkową przy której nie ma obowiązku rozliczania się z niemieckim urzędem finansowym jest klasa I.

Natomias osoby posiadające dzieci i będące w związkach mogą starać się p przyznanie klasy podatkowej nr III. Przy składaniu wniosku należy dostarczyć do niemieckiego urzędu finansowego odpis europejskiego aktu małżeństwa i aktów urodzin dzieci, a ponadto ciąży na podatniku obowiązek rozliczania się z niemieckim urzędem finansowym co roku.