Menü
Loading...

Nasze usługi dla firm

Tymczasowe angażowanie pracowników zewnętrznych stało się już niezbędnym instrumentem elastycznego planowania personelu w wielu gałęziach gospodarki.

Dzięki wybranym specjalistom i pomocnikom, wspieramy firmy w szybszym i skuteczniejszym reagowaniu na zmieniające się wymagania uwarunkowane sytuacją firmy. Sezonowe szczyty zamówień, ograniczone czasowo projekty lub zastępstwa pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym są w ten sposób elastyczniej obsługiwane, a wykorzystanie personelu pozostaje ekonomiczne we wszystkich sytuacjach.

Na zapotrzebowanie Klientów, reagujemy szybko, indywidualnie i rzetelnie - nawet przy nieszablonowych wymaganiach. Jasny i przejrzysty system fakturowania minimalizuje wysiłek administracyjny Klienta i pozwala uniknąć ukrytych kosztów.

USŁUGI I KORZYŚCI W SZCZEGÓŁACH

  • Zorientowane na celu, zapewnienie wykwalifikowanych pracowników bez długich terminów realizacji
  • Niezawodna gotowość personelu na miejscu – obejmuje teren całych Niemiec
  • Rekrutacja pracowników dla długoterminowego uzupełnienia stałej kadry
  • Jasne i zrozumiałe rozliczenia bez ukrytych kosztów

OTO NASZE PODSTAWOWE SEKTORY BRANŻOWE

Obszar techniczno / rzemieślniczy

Od ponad 14 lat wspieramy naszych Klientów w branży techniczno / rzemieślniczej. Należą do nich wszystkie branże okołobudowlane, a także przemysł i produkcja.

Branża opiekuńcza

Nasz wysoce wykwalifikowany w tej branży personel, obejmuje wszystkie obszary opieki nad osobami chorymi i starszymi. Również nasza wewnętrzna kadra, posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i jest kompetentnym partnerem do rozmów.

A ponadto?

Nie poczuli się Państwo adresatami naszej oferty? Proszę się z nami skontaktować. Odnosimy sukcesy także w wielu innych branżach.

 

Zum Seitenanfang